Οι 5 προτάσεις της Ένωσης Διευθυντών για την καλύτερη λειτουργία και την αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων που συμπεριλήφθηκαν στο νέο ΠΔ 79/2017:

1. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης να συντάσσεται και να υποβάλλεται όπως και στη Β/θμια Εκπαίδευση, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, και όχι εντός του 1ου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπεται σήμερα. 

2. Κατάργηση όλων των δίωρων επιμορφώσεων από 12:00-14:00 οι οποίες διαταράσσουν και υποβαθμίζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

3. Να προσμετράται η ώρα της σίτισης ως διδακτική ώρα για όλους τους εκπαιδευτικούς που παρευρίσκονται και επιβλέπουν τη σίτιση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, και όχι μόνο για τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου.
4. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και χωρίς απαίτηση καμίας περαιτέρω σύμφωνης γνώμης ή έγκρισης, να είναι δυνατή η μη πραγματοποίηση μαθημάτων την πρωινή βάρδια σε επίπεδο τμήματος, τάξης, τάξεων ή σχολείου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε απογευματινές ώρες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. (έγινε εν μέρει δεκτή).
5.Την ημέρα λήξης των μαθημάτων να μην γίνονται μαθήματα αλλά να χορηγούνται μόνο οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλου Σπουδών.