Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών(ΠΥΜ) των υποψήφιων Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων τους στην απεργία-αποχή, που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Υ.Π., από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως στη διαδικασία επιλογής των Δ/ντών-Δ/ντριών, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023.

Η ανακοίνωση σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf) εδώ.