ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουντούρης Τηλέμαχος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακεδών Νικόλαος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρώιμπα Βασιλική
ΤΑΜΙΑΣ: Ράνιος Αθανάσιος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουτσαντώνη Παρασκευή

Μέλη:
Γκερμπεσιώτη Γραμματία
Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη:
Αθανασοπούλου Αλεξάνδρα
Μπουζούκη Μαρία

 

(Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.)