Διοικητικό Συμβούλιο

(προέκυψε από τις εκλογές της 22ας Οκτωβρίου 2022)

 

Κουντούρης  Τηλέμαχος

Πρόεδρος

693-941-5171

Μακεδών Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

697-209-3097

Ρώιμπα Βασιλική

Γενικός Γραμματέας

697-814-2200

Ράνιος Αθανάσιος

Ταμίας

697-268-7624

Κουτσαντώνη Παρασκευή

Ειδικός Γραμματέας

693-234-3883

Γκερμπεσιώτη Γραμματία Μέλος

698-352-7368

Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος

693-227-0707

Αθανασοπούλου Αλεξάνδρα Αναπληρωματικό Μέλος
 
Μπουζούκη Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος  

 

Η ΕΝΩΣΗ

Σωματείο Πανελλήνιας Επιστημονικής Οργάνωσης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςμε την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με έδρα την πόλη της Αθήνας. 

 

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

2. Η βελτίωση της επιστημονικής, κοινωνικής, και υπηρεσιακής κατάστασης     των μελών του.

3. O επιστημονικός διάλογος και η διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

4. Η ανταλλαγή απόψεων με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις που ασχολούνται με  τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και την Εκπαίδευση γενικότερα.

5. Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου, σε συνεργασία με επιμορφωτικούς φορείς (φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το δημόσιο, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κλπ.).

6. Η μελέτη και η προώθηση της έρευνας γύρω από τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

7. Η προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του.

8. Το Σωματείο είναι καθαρά επιστημονικό. Συνδικαλιστικά καλύπτεται από τις αποφάσεις των κατά τόπους Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία  Ελλάδας.

 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το Καταστατικό της Ένωσης  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1796/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η Ενωση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σωματείων με αριθμό 28553. (Δείτε το καταστατικό)

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, εγγράφονται και όσοι υπηρέτησαν ως Διευθυντές κατά το παρελθόν σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.

Εγγραφή νέων μελών: Για να γραφτείτε μέλος στην Ένωση παρακαλούμε συμπληρώστε ηλεκτρονική αίτηση και καταθέστε το ποσό των 20 € (10 € για την εγγραφή και 10 € για τη συνδρομή του πρώτου έτους) στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού 6025-125737-841,  IBAN GR1201710250006025125737841)

Εναλλακτκά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να στείλετε την έντυπη αίτηση εγγραφής.

 

 

 

Για να γραφτείτε μέλος στην Ένωση παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση και καταθέστε το ποσό των 20 € (10 € για την εγγραφή και 10 € για τη συνδρομή του πρώτου έτους) στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού 6025-125737-841,  IBAN GR1201710250006025125737841)

Εναλλακτκά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να στείλετε την έντυπη αίτηση εγγραφής.

 

 

 

 

 

Συνάδελφοι δημιουργήσαμε την Ομάδα Ένωση Διευθυντών Π.Ε. στο facebook.

Στην ομάδα αυτή οι Δ/ντές Σχολείων (μέλη και μη μέλη της Ένωσης Διευθυντών) μπορούν να συμμετάσχουν με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και ιδεών για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης καθώς και την διατύπωση ερωτημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Σας παρακαλούμε να δημοσιεύετε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση γενικότερα και ειδικότερα με τη Διοίκηση της Εκπάιδευσης και θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δ/ντές καθημερινά.
Η Σελίδα της Ομάδας βρίσκεται στη διεύθυνση : http://www.facebook.com/groups/panenosi

Συνάδελφοι -ισσες

Δημιουργήσαμε ένα forum για να μπορούμε να ανταλλάσουμε ιδέες, προτάσεις και λύσεις για προβλήματα που μας απασχολούν καθημερινά. Υπάρχει μια αρχική λίστα θεμάτων αλλά μπορεί και το κάθε μέλος να προτείνει θέματα. Στο forum μπορούν να πάρουν μέρος ΜΟΝΟ μέλη της Ένωσης. Επίσης το forum μπορούν να το δουν ΜΟΝΟ μέλη της Ένωσης.Το forum βρίσκεται στη διεύθυνση http://panenosi.gr/forum/