Διοικητικό Συμβούλιο

Κουντούρης  Τηλέμαχος

Πρόεδρος

6939415171

Καραπάτης  Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Μακεδών Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας

6972093097

Ζαχαράκης  Νικόλαος

Ταμίας

 

Παυλίδου  Μαριάνθη

Ειδικός Γραμματέας

6973636055