Διοικητικό Συμβούλιο

Κουντούρης  Τηλέμαχος

Πρόεδρος

6939415171

Καραπάτης  Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Μακεδών Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας

6972093097

Ζαχαράκης  Νικόλαος

Ταμίας

 
Ράνιος Αθανάσιος

Ειδικός Γραμματέας

 
Θεοδωράκη Αικατερίνη Μέλος